4. Gure ametsa

4. Gure ametsa

Gaur egun, Axular Lizeoak gure ikasleentzat aukeraz beteriko etorkizuna eraikitzearekin amesten jarraitzen du, eta batez ere protagonismoa ematearekin, beren etorkizunaren jabe izan daitezen.

Axular Lizeoa osatzen dugunon egungo ametsa ez da ezerezetik sortua, ezta guztia eraikitzeke zegoen hezkuntza-proiektu bati ekin zioten emakume ekintzaileek lortu nahi zutenaren oso bestelakoa ere.

Pertsona  haiek  munduari  begiratzen  zioten,  eta  ez  ziren  konformatzen  ikusten  zutenarekin,  baizik  eta  zerbait desberdina bistaratu nahi zuten beren seme-alabentzat.  Gizabanako  bakoitzak  hobetu  zitekeen  eta  ahalegin  kolektiboa  eta  lankidetzakoa  eskatzen  zuen  errealitate  bat  eraldatzeko  zuen  ahalmena  behatuz eta bultzatuz.

Amets hori bidezidor ezezagun, zalantzati eta zailta-sunez betetik ibiliz hasi zen, baina ametsek horietako bakoitza konpontzeko aukera ematen zuen. Seguru asko norantz zihoazen jakin gabe, urrats irmoz ibiltzen  ziren,  beren  burua  egokituz  eta  beharrei  erantzunez,  hurrengo  belaunaldientzat  etorkizun  hobea eraikitzeko helburu bakarrarekin.

Prozesu  horretan,  ikastola  AxularKide  bakoitzarentzat  erreferente  izatea  amesten  dugu,  bere  barne  hazkunde  eta  garapenaren  parte  garrantzitsua  izanik.  Bizitzaren  beste  etapa  batzuei  segurtasun  pertsonalarekin  eta  ingurukoekiko  konpromisoarekin  aurre  egin  ahal  izateko  moduko  hazkundea,  inguruan  baloratuak  eta  aitortuak  izan  daitezen.  Gizaki  trebatu  eta  prestatu  batek  eskolan  eta  familian  garatu  behar  dituen  balio,  konpetentzia,  gaitasun  eta  ezaugarrietatik abiatuta.

Irakasleek   beren   bokazioa   elikatzeko   uneak   eta   moduak bilatzen dituzten ikastola batekin amesten dugu. Beren barne mundua lantzen duten eta giza konpromisoa  eta  begirada  bultzatuz  ikasleentzat  inspiratzaile diren profesionalek osatutako ikastola.

Izan  garenagatik  harro  sentiaraziko  gaituen  kide  sentimendua  sortuko  duen  ikastola,  aniztasuna  eta  desberdina  errespetatuko  duena.  Bere  helburuen  artean lankidetza edo lankidetza bezalako kontzeptuak ezabatzea, gure jokabidean integratuta daude-lako.

Gure  ametsen  artean  ekosistema  harmoniko  eta  orekatu  bat  azaleratzen  da,  non  pertsona  ongietorria, onartua eta maitatua sentitzen den. Horretarako,  espazio  egokituak,  malguak,  irekiak  eta  ingurunean integratuak sortzen hasiak gara.

Harreman osasungarriek hazkunde kolektiboa, kon-promisoa,  talentuaren  garapena  eta  pertsonen  arteko elkartasuna ahalbidetu eta bultzatuko dituzte.

Ikastola   horrek   pertsona   bakoitzaren   gaitasunak   deskubritu  eta  indartuko  ditu,  eta  haien  bizitzetan  garrantzitsua  den  zerbait  dela  gogoraraziko  digu.  Bizitzarako beharrezkoak diren tresna batzuk eman genizkien  bezala  gogora  ditzatela,  frustrazioa  jasaten irakasten diegula zailtasunei gogo biziz eta aurrera  eginez,  eta  duten  potentzial  guztia  garatzeko  bidea  erakusten  diegula.  Bere  sormena,  pasioa  eta  bokazioa mugatu gabe. Bere ilusioak mugatu gabe, bere burua hobeto ezagutzen eta sentimenduak eta emozioak  adierazten  lagunduz,  gizaki  osoa  eta  arduratsua izatea ahalbidetuz.

Jaitsi #Geroa2030 PDF formatuan