13. Axularreko Kudeaketa Aurreratua Sistema AKAS

13. Axularreko Kudeaketa Aurreratua Sistema AKAS

Gure eredu pedagogikoarekin aurrera egin behar dugun bitartean, gure kudeaketa orokorreko sistema berrikusteko beharra ere badugu, eraldaketa pedagogiko horri modu sendo eta seguruan aurre egiteko aukera ematen duten ekintza, prozesu eta zeregin orokor guztiak gidatu ahal izateko.

Gure erakundearen hazkundeak eta helduta-sunak, batez ere azken bi hamarkadetan, antolakuntzaren diseinua birpentsatzera behartu gaitu.

Nola  funtzionatzen  dugun  berriz  planteatu  behar  da,  arintasun  eta  malgutasun  handiagoa bilatuaz.

Antolamendu-egitura perfektua existitzen ez dela  jakinda,  une  zehatz  honetarako  ahalik  eta  egiturarik  onena  lortu  nahi  dugu,  egokitzeko  etengabeko  gaitasunak  izan  ditzan  bilatuaz.

Gure egungo egitura eboluzio baten emaitza da,  baina  badira  urte  batzuk  egungo  egitura egokia ez dela adierazten duten sintomak antzematen direla.

Sintoma horiek honako gai hauek oztopatzen dituzten egiteko moduetan eta baldintzetan islatzen dira:

 1. Denbora-baliabide   faltagatik   eta   eguneroko   lanen presioagatik gai estrategikoak  ezin aztertzea.
 2. Zenbait  egokitzapen  edo  proposamen  berriren  geldotasuna edo definizio falta.
 3. Zikloen,  etapen  edo  lantaldeen  arteko  koordinazioak huts egitea
 4. Funtzio edo zeregin jakin  batzuetarako  ahaleginak bikoiztea.
 5. Aurreikuspenen azpitik dauden errendimenduak eta efizientziak.

Horregatik, bizkortasuna indartu eta erraztuko duen egitura bat lortu nahi dugu:

 • Gure    egitura    organikoan    parte-hartze    eta    arintasun handiena duten elementuak lehenetsiz.
 • Taldeen autokudeaketa eta ahalduntzea sustatuz.
 • Beharrezkoak ez diren urratsak ezabatu, taldeak erabat ahaldunduz eta autonomia emanez.
 • Konponbide   berriek   dilema   berriak   sortzen   dituzte,   eta   onartu   behar   dugu   antolaketa-egitura perfektua ez dela existitzen. Etengabeko egokitzapena  elikatuko  duen  kultura  lortzea  da  erronka nagusia.

Prozesu   horri   esker,   ikastolako   Kudeaketa   Sistema   Orokorra   birpentsatu   eta   AKAS  izena  hartuko  dugu.  (Axularreko  Kudeaketa  Aurreratua Sistema).

Sistema horri esker, gure barneko lantaldeek sarean lan egin ahal izango dute ikastolan, gure talde hauen kudeatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko tresna egokiak eskainiz.

Horrela, ikastolaren barruan Ezagutza eta Berrikuntza Komunitateak  (EBK)  garatu  nahi  ditugu,  benetako  aldaketa-esperientziak  ebaluatzeko  eta  horiei  erantzuteko gako izango direlarik.

Nola egingo dugu?

 • Erakundean, jarduera pedagogikoa arrakastaz garatu     ahal     izateko,     segurtasun-sarea     ehuntzen     lagunduko     digun     kudeaketa-sistema diseinatuko dugu.
 • Kudeaketa     aurreraturako     eredu     horrek     eskatzen  dituen  premia  hibridoei  (off  line–on line) erantzun arina emateko, tresna-sorta aztertu, ebaluatu eta hautatuko dugu.
 • Gure    aurreko    E.K.K.S    kalitate-sistemaren    bertuteak   jasoko   ditugu   behar   berrietara   egokituz  eta  eguneratze  prozesu  horretatik  ateratako ikaskuntza eta irakaskuntzei eutsiz.
 • Urteetan zehar gure kudeaketan txertatuak egon diren  hainbat  prozesu  eta  prozedura  aztertu  eta  ebaluatuko  dira,  egiteko-moduak  arintzeko  asmoz erabaki ausart eta berritzaileak hartuz.
 • Kalitatezko  kudeaketaren  kontzeptuari  buruzko  barne-pedagogia  egingo  da,  kontakizun  sendo  eta  koherentea  garatuz,  honekin  batera,  gure  erakundea   kualitatiboki   haztea   ahalbidetuko   duten    bertuteak    islatzeko,    pertsonen    eta    gainerako   baliabide   propioen   sinplifikaziotik,   errendimendutik eta optimizaziotik abiatuta.
 • Ingurune  birtual  eta  intuitibo  bat  izango  duen  kudeaketa-ekosistema    irisgarri    bat    (A.K.A.S - Axularreko   Kudeaketa   Aurreratua   Sistema)   sortuko dugu.
 • Pixkanaka   eta   faseka,   eredu   propio   baten   berrikuntzak eta eguneratzeak hedatuko ditugu.  Eredu   horrek   prestakuntzak,   talde-lana   eta   lankidetza   eskatuko   digu   erakundea   osatzen   dugun pertsona guztioi.
 • Gure     hiztegian     “teambuilding”     kontzeptua     sartuko    dugu,    Axular    Lizeoko    pertsonen    ahalduntzetik taldea/ ekipoa osatu eta benetako beharraz jabetzeko.
 • Horrek  guztiak  funtsezko  kontzeptuak  ulertzera  hurbilduko gaitu, hala nola lidergoa erantzukizun horizontal eta partekatu handiago batetik.

Jaitsi #Geroa2030 PDF formatuan