Sargoi

Sargoi gizarte sare bat da ikasleen kooperazioa, praktika onak, baloreak eta enpredizaia bultzatzen duena, hezkuntza-espazioa ikasleak gizarte sareetan arduraz eta modu seguru eta kolaboratzailean has daitezen.