Ohiko batzar nagusia

Irudia batzarra

Gure Kooperatibaren Baltzuaren estatutuen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera, Artezkaritza Kontseiluak Axular Lizeoa, Kooperatiba Elkartearen Ohiko Batzar Nagusira dei egiten du.

Batzarra 2015ko otsailaren 17an egingo da, arratsaldeko 7:00etan lehen deialdian, eta, hala balegokio, 7:30etan bigarren deialdian, erakundeak Donostia herriko Arostegi kalean, 10zk.an dituen lokaletan.

Hona hemen GAI-ZERRENDA:

  1. Azken Asanbladako aktaren irakurketa eta onarpena horrela badagokio.
  2. 2014ko Oroitidazkia, Balantze-Egoera eta Galera-Irabazien Kontuen aurkezpena, onestea eta emaitzen aplikazioa hala badagokio.
  3. Kooperatibaren Artezkaritza Kontseiluko zati baten berriztapena.
  4. Kooperatibaren Zaintza Batzordeko berriztapena.
  5. Presidente eta Idazkaria ahalmendu Erregistroan tramiteak egin ditzaten.
  6. Galdera-erantzunak.

Donostian, 2015eko otsailaren 4an.

Axular Lizeoa, Kooperatiba Elkartearen Artezkaritza Kontseiluko Presidentea. Mikel Eguren Etxabeguren Jauna

 

Oharrak: Onesteko aurkezten diren dokumentuak aztertzeko eskubidea dute bazkideak, Kooperatibaren egoitzan.

Botoa ordezkatzeko dokumentua